Taide peruskasvatuksessa

Jo vuosikymmenien ajan tiedeaineiden osuus on ollut kasvussa peruskoulujen opetussuunnitelmissa. Tiedeaineiden, kuten matematiikan, biologian ja kielten tärkeyttä korostetaan, ja vastaavasti taideaineita ei nähdä yhtä keskeisinä lapsen kehitykselle.

Taideaineet, joita ovat esimerkiksi kuvataide, musiikki sekä käsityö, luokitellaan yhä enenevissä määrin “täyteaineiksi”: helpoiksi hengähdystauoiksi koulupäivän keskellä, joilla ei ole paljoakaan arvoa lapsen koulutukseen nähden.

Todellisuus on kuitenkin täysin toinen, sillä taideaineet opettavat lapsille muun muassa luovuutta, tulkintaa sekä oman itsen ymmärrystä. Tässä artikkelissa tarkastelemme erityisesti kuvataiteen merkitystä lapsen kehitykselle.

Kuvataide opettaa omien havaintojen ilmaisua eri menetelmin

Kuvataideopetuksen keskeisin tavoite on tietty kuvan tekeminen. Tämä saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, mutta todellisuudessa kuvan tekemiseen tarvitaan monia erilaisia taitoja: hienovaraista ja tarkkaa motoriikkaa, erilaisten välineiden oikeaoppista käyttöä, kuvasommittelua sekä visuaalisia valintoja.

Tärkeintä peruskasvatuksessa lapselle kuvataiteen osalta on oppia ilmaisemaan omia havaintoja niin oman mielen sisäisestä kuin ulkopuolisestakin maailmasta. Kuvataide kannustaa oman maailman tulkitsemiseen sekä pohtimiseen, kuten myös kuvittelukyvyn vahvistamiseen: jos et voi nähdä sitä, kuvittele se. Tunteiden analysointitaidon ja esilletuomisen harjoittelua kuvataiteen keinoin ei myöskään tule vähätellä, sillä tämä voi olla monelle lapselle tärkeä kanava tutustua omiin tunteisiin ja ymmärtää niitä sekä oppia kommunikoimaan niitä toisille.

Kuvataiteesta hyötyä kaikille muillekin osa-alueille

Kuvataidetta harrastavat lapset menestyvät paremmin myös muissa kouluaineissa. Shirley Heath of Stanford Universityn tekemässä kymmenen vuotta kestäneessä tutkimuksessa saatiin selville, että lapset, jotka harrastivat taiteita koulun ulkopuolella olivat vertailuryhmään (lapset, jotka eivät harrastaneet kuvataiteita koulun ulkopuolella) verrattuna menestyksekkäämpiä myös muissa kouluaineissa ja todennäköisyys erinomaiseen koulumenestykseen moninkertaistui.

Ongelmanuorille apua taiteesta

Lapset, joilla on keskittymisvaikeuksia tai vaikeuksia tulla toimeen muiden lasten kanssa voivat myös hyötyä taideopinnoista. U.S. Justice Department ja National Endowment for the Arts käynnistivät yhdessä projektin nimeltä YouthARTS Development, jossa ongelmanuoret tutustutettiin taideohjelmiin. Projektissa saatiin selville, että taideohjelmiin osallistuneet nuoret osoittivat aiempaa vahvempaa kykyä tehdä yhteistyötä muiden nuorten kanssa ja suorittaa tehtäviä loppuun asti, parempaa asennetta koulunkäyntiä kohtaan sekä korkeampaa itseluottamusta. Koulussa huonosti menestyvät tai ongelmakodeista tulleet nuoret saattavat lannistua matalista arvosanoista ja menettää motivaation koulunkäyntiin täysin. Taiteessa ei kuitenkaan mitata tieteellistä älykkyyttä tai kotiläksyjen tekoa, vaan vaadittu taito kumpuaa täysin eri aivoalueelta. Kuvataiteen tunnilla tiedon pänttäämisen sijaan pääsee ilmaisemaan omaa itseä ja ajatuksia, joka voi ratkaisevasti kasvattaa motivaatiota yleisesti koulunkäyntiä kohtaan.

Omat taidot karttuvat ja tuovat itsevarmuutta

Taideaineiden tunneilla oppilaat pääsevät ennen kaikkea luomaan jotakin täysin uniikkia ja omaa. Taideaineissa jokainen saa olla yksilö, ja jokaisen työtä arvostetaan. Lapsen itseluottamuksen terveelle kehitykselle erityisen tärkeitä ovat aktiviteetit, jotka luovat lapselle onnistumisen tunteita.

Taideprojektit antavat mahdollisuuden ilmaista itseä ja saada omasta luomuksesta palautetta. Kuvataiteessa uusia taitoja opitaan paitsi opettajalta, myös katselemalla ja analysoimalla muiden luomaa taidetta. Myös toisten työn kopioimisen ja varastamisen vakavuus opitaan kuvaamataidossa, joka asettaa uuden tärkeän arvon lasten mieliin koko loppu elämän ajaksi.

Alakoululaisten kierrokset Kiasmassa

Kansallisgalleria Kiasma Helsingissä kutsuu myös alakoululaiset tutustumaan näyttelyihinsä. Kierrokselle voi halutessaan varata mukaan oppaan ja kierros voidaan yhdistää muihin kouluaineisiin. Museokäynnillä alakoululaiset näkevät oman aikansa taidetta ja saavat tärkeitä työkaluja taiteen arvioimiseen sekä tulkintaan. Nykytaiteelle luonteenomaista on herättää monia mielipiteitä, mutta tärkeää on myös oppia, kuinka oma mielipide ilmaistaan ja miten myös muiden mielipiteitä kuunnellaan. Taideteosten katselu kartuttaa samalla keskittymiskykyä ja havaintojentekotaitoa. Monille nykytaide voi olla aivan uusi tuttavuus ja saattaa avartaa ennalta opittua tietoa siitä, mitä taide on tai mitä se voi olla.

Kiasma järjestää myös pajatyöskentelyä, jossa koululaiset pääsevät itse luomaan nykytaidetta museokiertelyn inspiroimana.

Privacy Policy